Hoewel er uiterste zorg is besteed aan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de website www.heptest.nl kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie die u hierop aantreft. Gebruik van enige informatie verkregen door middel van deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

De GGD Amsterdam dan wel de gemeente Amsterdam aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van deze site, het gebruik en de beschikbaarheid van informatie die op deze site wordt verstrekt en/of eventuele softwarefouten van de internetsite.

www.heptest.nl bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van www.heptest.nl liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd. De GGD Amsterdam dan wel de Gemeente Amsterdam zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze externe sites of bronnen. Zij geven geen garantie noch aanvaarden zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

De informatie die op deze internetsite staat mag vrij verspreid worden, mits onaangepast en slechts bestemd voor niet-commerciŽle doeleinden. Verwijzingen of hyperlinks naar de internetsite mogen slechts na overleg met en goedkeuring door de webredactie van www.heptest.nl geplaatst worden.

Op- of aanmerkingen? Reacties? De webredactie is via e-mail te bereiken via heptest@ggd.amsterdam.nl.